englishslovensky

Modulacia expresie HLA-G a HLA-E antigenov

Vedúci projektu: Katarína Poláková
Trvanie projektu: 2005 - 2007

Modulácia expresie HLA-G a HLA-E antigénov. Projekt je zameraný na štúdium modulácie expresie neklasických histokompatibilných antigénov I.triedy, HLA-G a HLA-E. Budú sa skúmať mechanizmy, ktoré zvýšia konštitutívnu expresiu HLA-G a HLA-E molekúl na bunkovom povrchu. Vyskúšajú sa tiež také postupy (demetylácia DNA, tepelný šok, hypoxia), ktoré by mohli umožniť de novo syntézu HLA-G antigénov. Získané výsledky by mali vniesť svetlo do protichodných údajov o prítomnosti HLA-G antigénov v nádorových bunkách. V neposlednom rade sa tiež preskúma, či HLA-E antigén detegovaný v leukemických bunkových límiách je prítomný aj v maligných hematopoetických bunkách izolovaných od leukemických pacientov.

Viac   Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional