englishslovensky

Úloha aktivovaných stromálnych fibroblastov v regulácií progresie ľudských hematopoetických malignít

Vedúci projektu: Jozef Bizik
Trvanie projektu: 2006 - 2008

Cieľom projektu je analýza aktivácie mezenchymálnych fibroblastov, ktorá vedie k zápalu a štúdium vplyvu tohto patofyziologického procesu na progresiu ľudských hematopoetických malignít. Stromálne fibroblasty reprezentujú primárne sentinelové bunky v organizme, ktoré sa po stimulácii aktivujú, výsledkom čoho je produkcia prozápalových signálnych molekúl, ktoré priťahujú do miesta zápalového procesu špecializované bunky z periférnej krvi. Vplyvu prozápalových stimulov sú vystavené al leukocyty, ktoré infiltrujú miesto zápalu. U leukemických pacientov je tento proces dezorganizovaný. V priebehu ochorenia môže vzniknúť perzistujúci zápalový infiltrát a navyše aj hyperplázia tkaniva. V našich predchádzajúcich štúdiach sme zistili charakteristickú produkciu cytokínov u aktivovaných ľudských kožných fibroblastov kultivovaných in vitro vo forme sferoidov. Preto plánujeme uskutočniť štúdie zamerané na detailnú molekulárnu charakterizáciu vplyvu týchto cytokínov na progresiu ľudských leukémií ako aj potencionálneho inhibičného efektu nesteroidných protizápalových látok v tomto procese využitím trojrozmerného bunkového systému, ktorý sme vyvinuli.

Viac   

Valid HTML 4.01 Transitional