englishslovensky

Klonovanie,expresia a purifikácia ľudských homológov XPB a XPD z hypertermofilných Archacea, Pyrococcus abyssi

Vedúci projektu: Milan Škorvaga
Trvanie projektu: 2006 - 2008

Dôležitosť DNA reparačných dráh pre ľudské zdravie dokumentuje existencia viacerých genetických porúch, ktoré sú asociované s defektami v oprave DNA alebo v odpovedi na DNA poškodenie. Nukleotidová excízna reparačná dráha (NER) je výnimočná vzhľadom na svoju schopnosť rozpoznávať a opravovať veľmi široké spektrum štrukturálne nepríbuzných DNA lézií. V oblasti NER hlavnou výzvou je pochopenie molekulárnych mechanizmov procesu rozpoznávania poškodení DNA, ktoré je však nemožné bez štrukturálnej informácie a štrukturálno-funkčnej analýzy zúčastnených proteínov. Naše štúdie plánujeme uskutočniť na ľudských homológoch XPB a XPD helikáz z hypertermofilných Archaea, Pyrococcus abyssi (Pab). Navrhujeme klonovanie Pab XPB a XPD génov divého typu, konštrukciu bodových mutantov zistených u selektovaných XP-D pacientov a nadprodukciu príslušných proteínov pre ich kryštalizáciu. Štrukturálna analýza uvedených proteínov by mohla prispieť k lepšiemu pochopeniu molekulárnych mechanizmov fungovania spomínaných DNA helikáz počas NER ako aj podstaty príslušného defektu u pacienta, čo by mohlo viesť aj k určitému pokroku v oblasti cielenej terapie.

Valid HTML 4.01 Transitional