englishslovensky
200720082009201020112012201320142015201620172018

Využitie ľudských kmeňových buniek na liečbu nádorov
Vedúci projektu: Čestmír Altaner
Trvanie projektu: 2008 - 2012
Viac   Výsledky   

Aktivácia ľudských stromálnych buniek kostnej drene pomocou nemózy - nový biologický nástroj v diagnóze leukémií a monitorovaní ich terapie
Vedúci projektu: Jozef Bizik
Trvanie projektu: 2009 - 2012
Viac   

Molekulárne mechanizmy interakcií nanočastíc magnetitu po internalizácii a akumulácii v bunkách in-vitro
Vedúci projektu: Alena Gábelová
Trvanie projektu: 2009 - 2012
Viac   Výsledky   

Štúdium interakcií nádorových buniek s mezenchýmovými kmeňovými bunkami nesúcimi samovražedné gény
Vedúci projektu: Miroslava Matúšková
Trvanie projektu: 2010 - 2012
Viac   Výsledky   Publikácie

T-bunkové diferenciačné antigény a T-bunková vývojová sekvencia v manažmente pacientov s T-akútnou leukémiou
Vedúci projektu: Ján Kusenda
Trvanie projektu: 2010 - 2012
Viac   Výsledky   

Rezistencia na cisplatinu a jej modulácia u ľudských nádorových buniek ovariálneho karcinómu účinkom inhibítorov signálnych dráh a nukleárneho transkripčného faktora NF-kappaB
Vedúci projektu: Jozef Duraj
Trvanie projektu: 2010 - 2012
Viac   Výsledky   

Epigenetická inaktivácia vybraných génov pre reguláciu rastu, invazivity a metastázovania v diagnostike nádorov prsníka
Vedúci projektu: Ivana Fridrichová
Trvanie projektu: 2010 - 2012
Viac   Výsledky   Publikácie

Inhibítory PARP-1: geneticky špecifické látky na liečbu nádorov s poruchou BRCA1/2 proteínov
Vedúci projektu: Ivana Fridrichová
Trvanie projektu: 2010 - 2012
Viac   Publikácie

Úloha nukleotidovej excíznej opravy v odpovedi buniek na poškodenie DNA
Vedúci projektu: Miroslav Piršel
Trvanie projektu: 2010 - 2013
Viac   Publikácie

Liečba arzénom v onkológii:mechanizmus účinku a nové formy dodania
Vedúci projektu: Ján Sedlák
Trvanie projektu: 2011 - 2013
Viac   Publikácie

Sledovanie úlohy APC génu a jeho produktu v indukcii hereditárnych aj sporadických foriem kolorektálnemu karciómu
Vedúci projektu: Vladimír Zajac
Trvanie projektu: 2011 - 2014
Viac   

Úloha NF1 v regulácií expresie génov za podmienok bunkového stresu
Vedúci projektu: Katarína Luciaková
Trvanie projektu: 2011 - 2014
Viac   

Analýza expresie sulubilných HLA antigénov I. triedy v nádorových a vírusom infikovaných bunkách
Vedúci projektu: Katarína Poláková
Trvanie projektu: 2011 - 2014
Viac   Publikácie

Molekulárne mechanizmy diferenciácie mezenchýmových stromálnych buniek v nádoroch
Vedúci projektu: Lucia Kučerová
Trvanie projektu: 2011 - 2014
Viac   Výsledky   Publikácie

Protinádorové účinky izotiokyanátov a ich kombinácie s inými terapeutickými prístupmi
Vedúci projektu: Ľubica Hunáková
Trvanie projektu: 2011 - 2014
Viac   Publikácie

Molekulárne markery DNA opravy v onkologickej liečbe
Vedúci projektu: Eva Marková
Trvanie projektu: 2011 - 2014
Viac   Publikácie

Identifikácia prediktívnych epigenetických biomarkerov pre karcinómy prsníka
Vedúci projektu: Ivana Fridrichová
Trvanie projektu: 2011 - 2014
Viac   Výsledky   Publikácie

Regulácia výberu mechanizmov opravy dvojvláknových zlomov DNA
Vedúci projektu: Miroslav Chovanec
Trvanie projektu: 2011 - 2014
Viac   

Oprava DNA a preleukemicke klony v kmenovych bunkach pupocnikovej krvi
Vedúci projektu: Igor Beliaev
Trvanie projektu: 2011 - 2014
Viac   

Neurobiológianádorov:štúdium úlohy nervového systému v etiopatogenéze nádorového rastu a tvorby metastáz
Vedúci projektu: Jozef Bizik
Trvanie projektu: 2011 - 2014
Viac   Publikácie

Ochranné pôsobenie rastlinných extraktov v experimentálnych systémoch in vitro a ex vivo
Vedúci projektu: Katarína Kozics
Trvanie projektu: 2012 - 2015
Viac   Výsledky   Publikácie

Nasmerovaná bunková terapia so zvýšenou účinnosťou voči chemorezistentným bunkám iniciujúcim nádory
Vedúci projektu: Lucia Kučerová
Trvanie projektu: 2012 - 2015
Viac   Publikácie

Identifikácia biomarkerov asociovaných s rezistenciou na chemoterapiu u testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek
Vedúci projektu: Miroslav Chovanec
Trvanie projektu: 2012 - 2015
Viac   

Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoid X receptorov v tkanivových kultúrach nádorových buniek
Vedúci projektu: Ľubica Hunáková
Trvanie projektu: 2012 - 2015
Viac   Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional