englishslovensky
2007200820092010201120122013201420152016201720182019

Úloha nukleotidovej excíznej opravy v odpovedi buniek na poškodenie DNA
Vedúci projektu: Miroslav Piršel
Trvanie projektu: 2010 - 2013
Viac   Publikácie

Liečba arzénom v onkológii:mechanizmus účinku a nové formy dodania
Vedúci projektu: Ján Sedlák
Trvanie projektu: 2011 - 2013
Viac   Publikácie

Sledovanie úlohy APC génu a jeho produktu v indukcii hereditárnych aj sporadických foriem kolorektálnemu karciómu
Vedúci projektu: Vladimír Zajac
Trvanie projektu: 2011 - 2014
Viac   

Úloha NF1 v regulácií expresie génov za podmienok bunkového stresu
Vedúci projektu: Katarína Luciaková
Trvanie projektu: 2011 - 2014
Viac   

Analýza expresie sulubilných HLA antigénov I. triedy v nádorových a vírusom infikovaných bunkách
Vedúci projektu: Katarína Poláková
Trvanie projektu: 2011 - 2014
Viac   Publikácie

Molekulárne mechanizmy diferenciácie mezenchýmových stromálnych buniek v nádoroch
Vedúci projektu: Lucia Kučerová
Trvanie projektu: 2011 - 2014
Viac   Výsledky   Publikácie

Protinádorové účinky izotiokyanátov a ich kombinácie s inými terapeutickými prístupmi
Vedúci projektu: Ľubica Hunáková
Trvanie projektu: 2011 - 2014
Viac   Publikácie

Molekulárne markery DNA opravy v onkologickej liečbe
Vedúci projektu: Eva Marková
Trvanie projektu: 2011 - 2014
Viac   Publikácie

Identifikácia prediktívnych epigenetických biomarkerov pre karcinómy prsníka
Vedúci projektu: Ivana Fridrichová
Trvanie projektu: 2011 - 2014
Viac   Výsledky   Publikácie

Regulácia výberu mechanizmov opravy dvojvláknových zlomov DNA
Vedúci projektu: Miroslav Chovanec
Trvanie projektu: 2011 - 2014
Viac   

Oprava DNA a preleukemicke klony v kmenovych bunkach pupocnikovej krvi
Vedúci projektu: Igor Beliaev
Trvanie projektu: 2011 - 2014
Viac   

Neurobiológianádorov:štúdium úlohy nervového systému v etiopatogenéze nádorového rastu a tvorby metastáz
Vedúci projektu: Jozef Bizik
Trvanie projektu: 2011 - 2014
Viac   Publikácie

Ochranné pôsobenie rastlinných extraktov v experimentálnych systémoch in vitro a ex vivo
Vedúci projektu: Katarína Kozics
Trvanie projektu: 2012 - 2015
Viac   Výsledky   Publikácie

Nasmerovaná bunková terapia so zvýšenou účinnosťou voči chemorezistentným bunkám iniciujúcim nádory
Vedúci projektu: Lucia Kučerová
Trvanie projektu: 2012 - 2015
Viac   Publikácie

Identifikácia biomarkerov asociovaných s rezistenciou na chemoterapiu u testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek
Vedúci projektu: Miroslav Chovanec
Trvanie projektu: 2012 - 2015
Viac   

Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoid X receptorov v tkanivových kultúrach nádorových buniek
Vedúci projektu: Ľubica Hunáková
Trvanie projektu: 2012 - 2015
Viac   Publikácie

Mechanizmus transportumagnet. nanočastíc oxidu železa do ľudských nádorových a normálnych (diploidných) buniek
Vedúci projektu: Alena Gábelová
Trvanie projektu: 2013 - 2016
Viac   Publikácie

Reverzia chemorezistencie ľudských nádorových kmeňových buniek
Vedúci projektu: Zuzana Kozovská
Trvanie projektu: 2013 - 2016
Viac   Publikácie

Štúdium produkcie exozómov a vplyv chemotrapeutík na ich vlastnosti
Vedúci projektu: Danka Cholujová
Trvanie projektu: 2013 - 2016
Viac   Publikácie

Cytotoxický efekt geneticky modifikovaných mezenchýmových stromálnych buniek na ľudské chemorezistentné nádorové bunky a na bunky so znakmi nádorových kmeňových buniek
Vedúci projektu: Miroslava Matúšková
Trvanie projektu: 2013 - 2016
Viac   Publikácie

Vzťah histónových modifikácií a metylácie DNA pri inhibícií transkripcie génov asociovaných s nádorovým ochorením
Vedúci projektu: Tomáš Krivulčík
Trvanie projektu: 2013 - 2016
Viac   Publikácie

Štúdium APC génu a jeho expresie v in vitro podmienkach
Vedúci projektu: Soňa Čierniková
Trvanie projektu: 2013 - 2016
Viac   

Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek
Vedúci projektu: Ján Lakota
Trvanie projektu: 2013 - 2017
Viac   

Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov
Vedúci projektu: Eva Horváthová
Trvanie projektu: 2013 - 2017
Viac   

Mechanizmy interakcii a účinku terapie pomocou mezenchýmových stromálnych buniek exprimujúcich gény konvertujúce predliečivo na nádorové kmeňové bunky
Vedúci projektu: Miroslava Matúšková
Trvanie projektu: 2013 - 2017
Viac   Publikácie

Úloha esenciálnych proteínkináz v regulácii segregácie chromozómov počas meiózy
Vedúci projektu: Ľuboš Čipák
Trvanie projektu: 2013 - 2017
Viac   Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional