englishslovensky
201320142015201620172018201920202021202220232024

Analýza mikroRNA a charakterizácia expresie vybraných proteínov v cirkadiánnom kontexte ako prognostický biomarker pre kolorektálny karcinóm
Vedúci projektu: Ján Sedlák
Trvanie projektu: 2015 - 2019
Viac   

Objasnenie nových prometastických funkcií nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX a jej interakcie s zápalovou odpoveďou
Vedúci projektu: Jozef Bizik
Trvanie projektu: 2015 - 2019
Viac   

Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu zalaženej na interakcii DNA aptamérov s proteínmi
Vedúci projektu: Jozef Bizik
Trvanie projektu: 2015 - 2019
Viac   

Bližšia charakterizácia a vylepšenie systému indukcie synchrónnej meiózy pri optimálnej teplote
Vedúci projektu: Miroslava Kretová
Trvanie projektu: 2016 - 2019
Viac   

Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA
Vedúci projektu: Eva Horváthová
Trvanie projektu: 2016 - 2019
Viac   

Vysokointegrovany senzor na skrining nanotoxicity (HISENTS)
Vedúci projektu: Alena Gábelová
Trvanie projektu: 2016 - 2019
Viac   

Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie
Vedúci projektu: Igor Beliaev
Trvanie projektu: 2016 - 2020
Viac   

Multivalentný morpholino-based antisense systém pre CML
Vedúci projektu: Alena Gábelová
Trvanie projektu: 2016 - 2020
Viac   

Kométový test ako nástroj na biologické monitorovanie ľudí
Vedúci projektu: Alena Gábelová
Trvanie projektu: 2016 - 2020
Viac   

Valid HTML 4.01 Transitional