englishslovensky

Objednávka 269/2013, inhibítory autofágie, apoptózy, alkyl-ITC (tu) ...... 23. 7. 2013

Objednávka 303/2013, osmoticke pumpy 2ML (tu) ...... 4. 9. 2013

Objednávka 320/2013, Automatická počítačka buniek - Cellometer R Mini (tu) ...... 10. 9. 2013

Objednávka 334/2013, fluorescenčné sondy pre cytometriu (tu) .......... 13. 9. 2013

Objednávka 374/2013, Transferpette S-8, PD-tips, CryoTubes (tu) .......... 27. 9. 2013

Objednávka 374/2013, Petri Dish 90x16, Loops (ster) (tu) .......... 01. 10. 2013

Objednávka 375/2013, BDT V3.1 RR-100 (tu) .......... 01. 10. 2013

Objednávka 379/2013, Protilátky (tu) .......... 02. 10. 2013

Objednávka 381/2013, NaOH, HCL (tu) .......... 02. 10. 2013

Objednávka 394/2013, Protilátky, Assay Kit sHLA-G (tu) .......... 02. 10. 2013

Objednávka 401/2013, PyroMark PCR kit/denaturing solution (tu) .......... 10. 10. 2013

Objednávka 427/2013, PC zostava, Notebook (tu) .......... 21. 10. 2013

Objednávka 442/2013, PyroMark spotrebný materiál(tu) .......... 25. 10. 2013

Objednávka 443/2013, MagneSil (tu) .......... 25. 10. 2013

Objednávka 444/2013, Pipetové špičky (tu) .......... 25. 10. 2013

Objednávka 446/2013, Centrifuge/Vortex Multi spin (tu) .......... 28. 10. 2013

Objednávka 453/2013, Tkanivové platnicky, plasty, pipety, misky (tu) .......... 29. 10. 2013

Objednávka 455/2013, GoTaq TAQ + suchý lad (tu) .......... 29. 10. 2013

Objednávka 469/2013, Rosettesep Human CD45 Depletion kit (tu) .......... 8. 11. 2013

Objednávka 472/2013, QIAamp DSP Virus Kit (tu) .......... 8. 11. 2013

Objednávka 492/2013, Osmotické pumpy (tu) .......... 13. 11. 2013

Objednávka 497/2013, PyroMark Q24 spotrebný material, EpiTect Bisulfite Kit (tu) .......... 14. 11. 2013

Objednávka 539/2013, Plast - spotrebný material (tu) .......... 21. 11. 2013

Objednávka 540/2013, Plast - spotrebný material (tu) .......... 22. 11. 2013

Objednávka 551/2013, Protilátky (tu) .......... 26. 11. 2013

Objednávka 616/2013, DNA Polymeráza (tu) .......... 6. 12. 2013

Objednávka 638/2013, Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov (tu) .......... 17. 12. 2013

Objednávka 639/2013, Revízia elekt. spotrebicov , podla STN 33 1610 (tu) .......... 17. 12. 2013

Objednávka 640/2013, Revízia elektr. spotrebicov podla STN 33 1610, II.etapa (tu) .......... 17. 12. 2013

Objednávka 640/2013, Výmenu vadných šupátkov DN 80, ventilov DN 80, skúška rozvodov ÚK (tu) .......... 18. 12. 2013

 

2014

Objednávka 5/2014, Transfekčný kit, protilátky (tu) .......... 24. 1. 2014

Objednávka 9/2014, Publikácia (tu) .......... 27. 1. 2014

Objednávka 35/2014, Protilátky (tu) .......... 25. 2. 2014

Objednávka 70/2014, Synteza primerov (tu) .......... 24. 3. 2014

Objednávka 112/2014, Sterilne kultivacne misky (tu) .......... 29. 4. 2014

Objednávka 114/2014, Proteome Profiler Human Apoptosis Array Kit (tu) .......... 29. 4. 2014

Objednávka 129/2014, Advance Stem Cell Growth Supplement (tu) .......... 04. 5. 2014

Objednávka 137/2014, SCID bg myš (tu) .......... 06. 5. 2014

Objednávka 169/2014, Holder, Safet container, Sealing mat (tu) .......... 19. 5. 2014

Objednávka 171/2014, gentleMACS M Tubes (tu) .......... 19. 5. 2014

Objednávka 174/2014, Cell Titer Glo Luminiscent cell viability assay (tu) .......... 20. 5. 2014

Objednávka 181/2014, Dispase, ECM gel (tu) .......... 27. 5. 2014

Objednávka 187/2014, HPVQSY - Real Time PCR Quantitation SYBR Kit (tu) .......... 2. 6. 2014

Objednávka 212/2014, Chirurgický materiál (tu) .......... 18. 6. 2014

Objednávka 226/2014, Plast - spotrebný materiál (tu) .......... 27. 6. 2014

Objednávka 229/2014, Chelex 100 Resin (tu) .......... 27. 6. 2014

Objednávka 243/2014, ELZET osmoticke pumpy (tu) .......... 7. 7. 2014

Objednávka 261/2014, HPV Real Time PCR SYBR Green kit (tu) .......... 28. 7. 2014

Objednávka 269/2014, Agarose, LE Analytical Grade (tu) .......... 29. 7. 2014

Objednávka 296/2014, NucleoSpin RNA (250) (tu) .......... 8. 8. 2014

Objednávka 307/2014, PepStar peptide microarrays (tu) .......... 18. 8. 2014

Objednávka 313/2014, Maxima SYBR Green qPCR, Maxima H Minus First Strand cDNA
Synthesis Kit (tu) .......... 20. 8. 2014

Objednávka 314/2014, Mini-PROTEAN Tetra Cell (tu) .......... 20. 8. 2014

Objednávka 354/2014, Amicon ultra (tu) .......... 10. 9. 2014

Objednávka 314/2014, Human IL DuoSet (tu) .......... 11. 9. 2014

Objednávka 357/2014, Protilátky (tu) .......... 16. 9. 2014

Objednávka 371/2014, Protilátky (tu) .......... 19. 9. 2014

Objednávka 375/2014, Cy5 RNA Detection Probe (tu) .......... 22. 9. 2014

 Objednávka 405/2014, RT pathway (tu) .......... 2. 10. 2014

Objednávka 406/2014, Protilátky (tu) .......... 3. 10. 2014

Objednávka 444/2014, Protilátky (tu) .......... 17. 10. 2014

Objednávka 454/2014, Integra Vacusafe (tu) .......... 21. 10. 2014

Objednávka 521/2014, PSU-20i Orbital multi shaker (tu) .......... 20. 11. 2014

Objednávka 537/2014, ZHPV Taq polymerase HOT start 1000 u (tu) .......... 24. 11. 2014

Objednávka 545/2014, Oprava a servis fluorescencných mikroskopov Jenalumar (tu) .......... 24. 11. 2014

Objednávka 557/2014, Human sHLA-G ELISA kit (tu) .......... 26. 11. 2014

Objednávka 562/2014, Software na analyzu komplexnych signalov (tu) .......... 27. 11. 2014

Objednávka 563/2014, Zaznamnik biosignalov (tu) .......... 27. 11. 2014

Objednávka 566/2014, PyroMark Gold Q24 Reagents (tu) .......... 28. 11. 2014

 Objednávka 601/2014,  HVP DNA isolation (tu) .......... 16. 12. 2014

 

2015

Objednávka 13/2015, Nádoba na skladovanie vzoriek v dusíku (tu) .......... 4. 2. 2015

Objednávka 36/2015, SmartFlare Starter Pack (tu) .......... 23. 2. 2015

Objednávka 62/2015, Gene expression analysis of different human cell samples (tu) .......... 24. 3. 2015

Objednávka 79/2015, PC i5, LCD (tu) .......... 26. 3. 2015

Objednávka 117/2015,Gilson sada pipiet (tu) .......... 22. 5. 2015

Objednávka 124/2015, RealTime-Glo, CellTiter-Glo (tu) .......... 27. 5. 2015

Objednávka 138/2015, RT (tu) .......... 9. 6. 2015

Objednávka 144/2015, REVERTAID 1st cDNA synth kit, Revertaid RT, DNase I, CellTracker Green CMF (tu) .......... 12. 6. 2015

Objednávka 145/2015, Leica HI1220, Leica HI1210 (tu) .......... 12. 6. 2015

Objednávka 166/2015, Fetal bovine serum (tu) .......... 29. 6. 2015

Objednávka 177/2015, exoRNeasy Serum/Plasma Midi Kit (tu) .......... 3. 7. 2015

Objednávka 194/2015, Taq DNA polymerase 5000U (tu) .......... 15. 7. 2015

Objednávka 208/2015, Calmodulin Sepharose 4B, IgG Sepharose 6 Fast Flow, cOmplete (tu) .......... 27. 7. 2015

Objednávka 219/2015, exoEasy Maxi Kit (tu) .......... 10. 8. 2015

Objednávka 226/2015, Fetálne telacie sérum Premium (tu) .......... 19. 8. 2015

Objednávka 232/2015, Fetal Bovine Serum Premium (tu) .......... 26. 8. 2015

Objednávka 234/2015, Chromatography Columns (tu) .......... 27. 8. 2015

Objednávka 238/2015, tonery do tlaciarni vysutazene v EKS (tu) .......... 24. 8. 2015

Objednávka 241/2015, Phos-tag (TM) Acrylamide AAL-107, Phos-tag (TM) Biotin BTL-104 (tu) .......... 8. 9. 2015

Objednávka 246/2015, Protilátky (tu) .......... 9. 9. 2015

Objednávka 252/2015, Myši (tu) .......... 9. 9. 2015

Objednávka 256/2015, Cell Titer Glo Luminiscent cell viability assay (tu) .......... 10. 9. 2015

Objednávka 261/2015, Accutase (tu) .......... 11. 9. 2015

Objednávka 266/2015, Gibson Assembly MasterMix, 50 rxnsm, protiláky (tu) .......... 18. 9. 2015

Objednávka 271/2015, Qiagen Plasmid Plus Midi Kit, QIAamp DNA Mini Kit (250) (tu) .......... 23. 9. 2015

Objednávka 274/2015, PyroMark Gold Q24 Reagents (tu) .......... 23. 9. 2015

Objednávka 280/2015, CLEAR-PLATE, WHITE, 96 WELL (tu) .......... 25. 9. 2015

Objednávka 296/2015, ECM Gel (tu) .......... 2. 10. 2015

Objednávka 350/2015, Xceed Antibody Labelling Kit Proteon (tu) .......... 14. 10. 2015

 

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional