englishslovensky

Témy pre doktorandské štúdium 2010 - 2014

Odbor onkológia, prihlášky sa podávajú v podateľni Dekanátu LF UK

Druhé kolo prijímacích skúšok na neobsadené a nové témy LF UK:

(externá forma 2010 - 2015)

školiteľ: Mgr. Andrea Zaťková, PhD.

Syndrómy asociované s poruchou mismeč opravného systému  (MMR)

 

(externá forma 2010 - 2015)

školiteľ: doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.., školiteľ specialista: doc. MUDr. J. Porubský, CSc.

Detekcia a klinické korelácie biomarkera hypoxie CA IX v kolorektálnych nádoroch

 

(externá forma 2010 - 2015)

školiteľ: doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.., školiteľ špecialista: prof. MUDr. J. Breza, DrSc.

Detekcia a prognostický význam biomarkera hypoxie CA IX v nádoroch obličiek a v sérach pacientov


uzavreté a obsadené pozície:

Odbor genetika, prihlášky sa podávajú v podateľni Dekanátu PriF UK viac

(denná forma)

školiteľ: RNDr. Ivana Fridrichová, CSc.

Štúdium epigenetickej inaktivácie vybraných génov v pokročilých nádoroch prsníka.

 

(denná forma)

školiteľ: RNDr. Alena Gábelová, CSc.

Úloha UVA žiarenia v chemickej karcinogenéze.

 

(denná forma)

Valid HTML 4.01 Transitional