englishslovensky

Témy pre doktorandské štúdium 2011 - 2015


Druhé kolo prijímacích skúšok na neobsadené a nové témy LF UK:

prihlášky do 25. júla 2011

Odbor onkológia, prihlášky sa podávajú v podateľni Dekanátu LF UK, viac

(interná forma 2011 - 2015)

školiteľ: RNDr. Jozef Bizik, DrSc.

Štúdium energetického metabolizmu normálnych a nádorových buniek. Využitie ich rozdielu pre dizajn prospektívnej liečebnej modality v onkológii

 

(interná forma 2011 - 2015)

školiteľ: doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.

Preleukemické klony a DNA oprava v kmeňových bunkách pupčníkovej krvi

 

Valid HTML 4.01 Transitional